Hoe managen we de effecten van de tech-revolutie
 

 

Disruptives en erosie van onze infrastructuur
 

Of het nu gaat over e-commerce, Uber-taxi’s, self-driving cars of drones, het is voor iedereen duidelijk dat technologische en disruptieve ontwikkelingen een grote impact op onze samenleving zullen gaan krijgen. Minder zichtbaar maar minstens even spectaculair zijn de ontwikkelingen op gebied van onderwijs- en zorginnovatie, high-tech food productie en nano-medicine.

 

Veranderingen gaan heel snel
 

Vaak zijn we ons nog onvoldoende bewust van de snelheid waarmee deze parallelle ontwikkelingen op ons af komen. Wanneer raakt dit ons echt en hoe groot zal die impact dan zijn? Hoe managen we de transitie die onze processen en structuren zullen moeten ondergaan? Hoe gaan we om met het onvermijdelijke banenverlies als gevolg van die technologische ontwikkelingen. Komen er ook weer nieuwe banen bij? Wat te doen met 60 miljoen m2 leegstand ?

 

De afgelopen decennia heeft onze samenleving zich geleidelijk aan gevormd. Maatschappelijke veranderingen waren vrijwel nooit ‘disruptive’ en kondigden zich ruim van te voren aan zodat we ze goed konden managen. Die tijden lijken voorbij. Ontwikkelingen als ‘het nieuwe werken’, online-winkelen, sharing-platforms als Air-BNB, zijn in staat gebleken in slechts enkele jaren bestaande markten volledig te ontwrichten.

 

2-3 miljoen banen verdwijnen

 

Oxford University en Deloitte voorspellen het verlies van 50% van de huidige banen (2-3 miljoen banen in Nederland) als gevolg van digitalisering en technologische ontwikkelingen…

Bestaande bestuurlijke structuren bij overheid zijn in principe niet ingericht op hele snelle veranderingen. Ook in het bedrijfsleven geldt het adagium ‘eerst zien en dan geloven’. Maar als we die houding aannnemen zijn we straks wellicht te laat om de vele veranderingen in maatschappij, bij burgers of bij onze klanten in goede banen te leiden.

 

Kansen benutten en nu in actie komen

 

Af en toe een symposium over technologie bijwonen is niet meer voldoende. We moeten nu als managers en bestuurders zelf echt in actie komen en kansen gaan detecteren en beutten; dat begint bij inventariseren en analyseren. Welke van de circa 20 technologische (en disruptieve) ontwikkelingen gaan in de komende 5-10 jaar onze klant- en doelgroepen en ons personeel en onze stakeholders echt ‘raken’? Zijn zij zich daar al van bewust? Wat betekent dat voor onze taakopvatting, productontwikkeling, service-organisatie etc? Hoe kunnen en moeten we veranderen en hoe snel? Welke (des) investeringen vraagt dat? Wat doet de concurrent of buurgemeente? Zijn er al best-practice voorbeelden?

 

Samen, niet alleen top down maar ook bottom up!

 

De Urban game Changer lezingen en workshops zijn gericht op (1)vergroten van awareness. (2)mobiliseren en activeren van innovatieve (tech)talenten bij overheid en bedrijfsleven en (3) het maken van actieplannen gericht op effectieve transitie in stormachtige tijden.

We doen dit in groepen van 10-20 personen uit alle geledingen van organisates naar voorbeeld van innovatieve reuzen als Google, Apple en Facebook. De ‘menselijke sensoren’ van organisaties met betrekking tot bovenstaande innovatieve ontwikkelingen zitten immers overal en in alle geledingen.

Inspiratiebronnenin samenwerking met